Niektoré z našich úspešných spoluprác

Vyriešenie nedostatku skladovacích kapacít nám zverilo viac ako 450 zákazníkov, tu sú niektorí z nich pre ktorých sme zabezpečili komplexný návrh, dodávku haly ako aj kompletnú odbornú montáž

Realizovali sme v týchto krajinách

Slovensko
Taliansko
Francúzsko
Švajčiarsko
Rakúsko
Poľsko
Nemecko
Maďarsko
Chorvátsko
Česko