Skladovanie obilia a obilnín pre maximálnu životnosť

Obilie je veľmi dôležité v poľnohospodárstve a aj v potravinárskom priemysle, takže jeho správne skladovanie je nesmierne dôležité na to, aby si zachovalo svoju kvalitu a nebolo znehodnotené škodcami. Ako na správne skladovanie obilia a obilnín?

Ako môže správne skladovanie zvýšiť životnosť obilia

Správne skladovanie obilia a obilnín

Obilie a obilniny sú kľúčovou súčasťou ľudskej civilizácie. Sú základným zdrojom potravy, energie, obrovskú dôležitosť hrajú tiež v potravinárskom priemysle či ekonomike. Pestovanie, spracovanie, skladovanie obilia a obilnín je komplexný proces, ktorý si vyžaduje znalosti, zručnosti a technológie. Ich správne skladovanie je samozrejme kľúčové na to, aby sa udržala jeho kvalita a predĺžila životnosť. Nesprávnym skladovaním obilnín a obilia sa táto úroda poriadne znehodnocuje, pretože v takomto prípade sú obilniny náchylné na napadnutie škodcami, sú skvelou pôdou na rast plesní a strácajú samozrejme na svojich nutričných hodnotách. 

Najnebezpečnejšími škodcami, ktorých lákajú obilniny sú plocháč skladový, múčiar obyčajný a rušník skladový. Tieto chrobáky prezimujú ako imágo v skladoch alebo v prírode a čakajú na ideálne podmienky pre rozmnožovanie. Tie nastávajú pri teplotách medzi 18 a 35 °C a vlhkosti vzduchu okolo 90 %. Takže z tohto je samozrejme jasné, že skladovanie obilia a obilnín v takýchto podmienkach nie je dobré riešenie, a teda skladovanie si vyžaduje úplne iné podmienky. Ako správne skladovať obilie? Prečítajte si čomu sa vyhnúť a tiež aj o alternatíve skladovania obilnín v podobe plachtových hál.

Zásady, ktorých sa držať pri skladovaní obilia a obilnín

Ak chcete správne skladovať obilie a obilniny, mali by ste to robiť na základe niekoľkých dôležitých zásad. Vďaka ich dodržiavaniu tak zabezpečíte, že vaša úroda bude správne uskladnená, nebude napadnutá žiadnymi škodcami či plesňou, a tak minimalizujete straty na vašej úrode.

  • Skladujte len zdravé a hlavne suché obilie. Rozhodne neskladujte také obilniny, ktoré sú poškodené, plesnivé alebo také, ktoré sú napadnuté škodcami. 
  • Prostredie bez vlhkosti. Obilie a obilniny by mali byť skladované v suchom prostredí, pretože vlhkosť môže spôsobiť rast plesní, rýchlejšie rozmnožovanie škodcov, čo samozrejme zapríčiňuje znehodnotenie úrody.
  • Zabezpečte optimálne teplotné podmienky. Udržiavanie vhodnej teploty je kľúčové pre zachovanie kvality obilia. Ideálne teploty sa líšia v závislosti od druhu obilniny, ale vo všeobecnosti platí, že je dobré ich skladovať v chladnejšom prostredí, čo znamená teplotu okolo 10 stupňov Celzia.
  • Dôležitá je dostatočná ventilácia. Pri skladovaní obilia a obilnín je potrebné zabezpečiť dobrú ventiláciu, ktorá pomáha udržiavať skladovacie priestory suché.
  • Pravidelne kontrolujte uskladnené obilie. Pravidelne kontrolujte obilie, aby ste včas odhalili akékoľvek známky poškodenia, plesnivenia alebo napadnutia škodcami.

Čomu sa pri skladovaní obilia musíme vyhnúť

Nesprávna vlhkosť

Vysoká vlhkosť podporuje rast plesní a baktérií, ktoré rozkladajú zrná a produkujú toxíny. Tieto toxíny znižujú kvalitu obilia a môžu byť škodlivé pre zdravie ľudí a zvierat. Okrem toho vysoká vlhkosť môže viesť ku klíčeniu obilia, čím sa znižuje jeho nutričná hodnota a chuť. Na druhej strane nízka vlhkosť zas môže viesť k vysušeniu obilia a k strate jeho nutričných hodnôt.

Nesprávna teplota

Vysoké teploty znižujú životnosť obilia, pretože sú skvelou možnosťou na to, aby skladované obilie a obilniny v takýchto teplotách napadli škodcovia. 

Nedostatočná kontrola

Napríklad teploty či vlhkosti. Bez monitorovania a úpravy vlhkosti a teploty v skladovacích priestoroch alebo napríklad v plachtových halách hrozí, že bude obilie vystavené zlým podmienkam, ktoré ho znehodnotia. Problémom je aj nedostatočná kontrola na prítomnosť škodcov. Pravidelná kontrola obilia na prítomnosť hmyzu a hlodavcov je dôležitá, pretože včasné odhalenie vedie k rýchlejšiemu vyriešeniu a zvládnutiu situácie. 

Nesprávne skladovanie

Napríklad, ak je obilie uskladnené na priamom slnečnom svetle alebo nie je zabezpečené dobré vetranie priestorov. Problémom je aj miešanie rôznych druhov obilia, ktorých vlhkosť je odlišná.

Plachtová hala ako vhodná možnosť pri skladovaní obilia

V súčasnej dobe sa čoraz viac poľnohospodárov a potravinárskych výrobcov obracia k plachtovým halám, ako vhodnej alternatíve pre skladovanie obilia a obilnín. Okrem toho sa však veľmi často využívajú aj ako prístrešky pre zvieratá. Tieto haly ponúkajú flexibilné a cenovo efektívne rie

šenie pre skladovanie väčších objemov obilia. Výhodou je, že je možné ich jednoducho premiestňovať tým, že sa demontujú a opäť namontujú niekde inde. 

Pri skladovaní obilia a obilnín je potrebné myslieť na dobré vetranie priestorov. Plachtové haly sa dajú ľahko vybaviť vetracími systémami, ktoré zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a regulujú vlhkosť v skladovacom priestore. To je dôležité pre prevenciu rastu plesní a udržanie kvality obilia. Taktiež nie je problém do nich namontovať aj chladiace systémy, ktoré zabezpečia takú teplotu, ktorá je na skladovanie najvhodnejšia.

Nespornou výhodou je aj ich odolnosť voči poveternostným vplyvom, vrátane vetra, snehu a dažďa. Poskytujú ochranu obilia pred vonkajšími faktormi a znižujú riziko straty úrody.

V porovnaní s tradičnými murovanými stavbami sú aj výrazne lacnejšie. Náklady na materiály a konštrukciu sú nižšie a výstavba je rýchlejšia a jednoduchšia. Namontované ich môžete mať aj za jeden deň.

Ďalšou výhodou je, že v prípade potreby rozšírenia skladov, nie je potrebné, aby ste si kupovali novú plachtovú halu. Vďaka modulom si ju môžete jednoducho rozširovať do dĺžky na základe potreby. 

Skladovanie obilia a obilnín zhrnutie

Ak chcete zachovať uskladnenému obiliu tie najlepšie vlastnosti a nechcete, aby sa znehodnotilo, čo sa týka nutričných hodnôt alebo bolo úplne znehodnotené plesňami a škodcami, je dôležité jeho správne skladovanie. Dodržiavaním niekoľkých zásad, ako udržiavanie vhodných skladovacích podmienok, preventívne ošetrenie proti škodcom, pravidelná kontrola, zabezpečenie dobrej ventilácie, vhodnej vlhkosti či teploty sa postaráte o správne skladovanie obilia a obilnín pre ich maximálnu životnosť. S dôkladným prístupom a dodržiavaním správnych postupov pri skladovaní môžete pomerne ľahko a jednoducho maximalizovať životnosť a hodnotu svojich obilnín.

Ďalšie články