Skladovanie sena: Postup a ako sa vyhnúť požiarom

Správne skladovanie sena je veľmi dôležité, pretože v prípade jeho nesprávneho uskladnenia môžu hroziť viaceré problémy, no a jedným hlavným z nich je požiar. Ako správne skladovať seno?

usklanené seno

Seno je neoddeliteľnou súčasťou chovu hospodárskych zvierat. Poskytuje im cennú potravu a zdroj energie, no jeho skladovanie môže byť náročné. Správne skladovanie sena nie je len otázkou účinného využitia priestoru, ale aj zabezpečenia bezpečnosti. Nesprávne uskladnené seno môže ľahko podliehať plesniam, hnilobám a v najhoršom prípade aj samovznieteniu. Požiare zapríčinené nesprávnym a zlým skladovaním sena sú celkom častým problémom v poľnohospodárstve nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Preto je nevyhnutné venovať pozornosť správnemu postupu skladovania sena a prevencii požiarov. Jednou zo skvelých pomôcok sú prístrešky na seno, ktoré sú ideálnym miestom na skladovanie. V tomto blogovom článku sa dočítate niečo viac o dôležitosti skladovania sena, správny postup skladovania a čo by ste nemali robiť.

Prečo je dôležité správne skladovanie sena

Dôvodov, kvôli ktorým sa musí v poľnohospodárstve dbať na správne skladovanie sena je hneď niekoľko. 

Skladovanie je kľúčové pre zachovanie jeho kvality. Seno, ktoré nie je správne uložené, sa môže rýchlo pokaziť, stratiť svoju výživovú hodnotu pre dobytok. No a dôsledkom toho je fakt, že sa stane nevhodným krmivom pre zvieratá. Taktiež môže zhniť alebo splesnivieť, ak je vystavené vlhkosti, čo samozrejme tiež nie je ideálne. 

Seno, ktoré nie je správne skladované, sa môže začať zahrievať, čo môže viesť k jeho strate. Tento proces vedie k finančným stratám pre poľnohospodárov, ale tiež je príčinou nedostatku krmiva pre zvieratá. A tu to ide reťazovou reakciou. Ak zvieratá a dobytok nemajú dostatok kvalitného krmiva, vedie to napríklad k zníženiu produkcie mlieka, mäsa a podobne.

Čo je samozrejme najpodstatnejšie je aj bezpečnostné hľadisko. Seno je horľavý materiál a jeho nesprávne skladovanie môže viesť k vzniku nebezpečného požiaru. Požiare spôsobené horením sena robia obrovské straty na majetku, ale taktiež aj ohrozujú ľudské životy. Dôkladné skladovanie sena zabezpečuje okrem iného aj to, že sa minimalizuje riziko požiaru.

Ako správne skladovať seno

Tu nájdete niekoľko tipov na správne skladovanie sena:

Príklad správne a nesprávne uskladneného sena

  • Vlhkosť – seno by malo mať vlhkosť maximálne 15 %. Vlhšie seno je náchylné na plesne a hniloby.
  • Vetranie – seno potrebuje dostatok vetrania, aby sa zabránilo tvorbe plesní a aby sa znížilo riziko požiaru. Skladujte ho v dobre vetranom priestore, ako je senník, stodola alebo prístrešok na seno. Takýto prístrešok zabezpečí, že je seno chránené zvrchu pred priamym slnečným žiarením a taktiež aj, že medzi ním cirkuluje vzduch.
  • Teplota – seno by malo byť skladované v chladnom a tmavom prostredí. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, mali by ste tiež aj merať teplotu sena. V prípade, že je jeho teplota viac než 65 stupňov, indikuje to už nebezpečenstvo, vyššia teplota sena je už kritická pre vznik požiaru.
  • Kontrola – Seno je dôležité pravidelne kontrolovať, či nejaví známky plesní, hniloby alebo samovznietenia (teda merajte jeho teplotu).
  • Zamedzte kontakt so zemou – aby seno nenavlhlo, mali by ste ho skladovať na vyvýšenom mieste od zeme, napríklad na paletách alebo na štrku.

Čo by ste pri skladovaní sena nemali robiť

Rozhodne neskladujte seno na priamom slnku. Priame slnečné žiarenie môže seno vysušiť a znehodnotiť. No a samozrejme, že aj takto na priamom slnku je oveľa väčšie riziko vzniku požiaru.

Na to, aby ste tiež znížili riziko vypuknutia požiaru, nemali by ste skladovať seno v blízkosti horľavých materiálov.  Je ľahko horľavé, preto by ste ho mali dať od horľavého materiálu do bezpečnostnej vzdialenosti. 

Nemali by ste tiež skladovať seno vlhké. Jednou z najčastejších chýb je skladovanie, kedy ešte seno nie je dostatočne vysušené. Taktiež to zvyšuje riziko vzniku hnilôb a plesní, čo vedie samozrejme k znehodnoteniu sena a jeho strate.

Zabudnite na skladovanie sena v uzatvorenom priestore. Správne skladovanie by malo zabezpečiť to, že seno sa musí vetrať. Samozrejme, je vhodné, aby bolo uložené pod prístreškom na seno alebo v nejakej stodole, avšak v prípade že to nie je možné, skladujte ho aspoň zakryté nepremokavou plachtou tak, aby tam prúdil vzduch.

Neignorujte teplotu sena. Dôležitou súčasťou správneho skladovania sena je pravidelná kontrola jeho teploty. Ak má teplotu okolo 50 stupňov, malo by byť všetko v poriadku. Varovný prst je už pri teplote 65 stupňov, kedy je potrebná kontrola aspoň 2x za jeden deň. V prípade, že má už seno vyššiu teplotu, napríklad 70 stupňov, merajte teplotu každú hodinu. Ak je teplota už nad 80 stupňov, sledujte ho, pretože hrozí obrovské riziko požiaru.

uskladnenie-sena-v-plachtovej-hale Najdôležitejšie zásady k skladovaniu sena

Na základe vyššie uvedeného textu teda musíte už vedieť, že správne skladovanie sena je prioritou. Na základe toho by ste mali dbať na pár vecí, ako napríklad zabezpečenie si kvalitného prístrešku na seno, kde bude seno kryté zvrchu. Pravidelná kontrola teploty je obrovskou nevyhnutnosťou a prevenciou pred požiarom. Cirkulácia vzduchu je tiež nesmierne dôležitá. A taktiež by ste si mali dávať pozor aj na to, aby vám seno nezvlhlo zospodu. To znamená, že by ste ho nemali skladovať priamo na zemi ale zamedziť kontakt so zemou pomocou paliet či štrku. Správne skladovanie sena je kľúčové k zachovaniu jeho kvality. Dodržiavaním týchto tipov môžete minimalizovať straty a zaistiť, že vaše seno bude pre vaše zvieratá zdravou a výživnou potravou.

Ďalšie články