Skladovanie stavebného materiálu – Aký spôsob je najvhodnejší?

Stavebný materiál je pomerne drahá záležitosť a nesprávne skladovanie stavebného materiálu ho môže poškodiť. Spôsobite si tým problémy pri výstavbe a zvýšia sa náklady na opravy a nákup nových materiálov. Pre zachovanie kvality a funkčnosti stavebného materiálu je potrebné správne skladovanie stavebného materiálu. Prečítajte si základné pravidlá skladovania stavebných materiálov, najvhodnejšie miesta pre ich skladovanie a špecifické metódy pre jednotlivé typy materiálov.

Základné pravidlá ako skladovať stavebný materiál

Ochrana pred vlhkosťou a slnečným žiarením

Vlhkosť je jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu poškodiť stavebné materiály ako drevo, omietky, betónové zmesi a ďalšie. Materiály by mali byť chránené pred dažďom, snehom alebo vlhkosťou. Niektoré materiály ako napríklad farby a omietky sú citlivé na priame slnečné žiarenie, a pre zachovanie kvality by mali byť pred ním chránené.

Stabilita 

Stabilita materiálov je dôležitá nielen pre ochranu materiálov, ale aj pre bezpečnosť pracovníkov.

Ochrana pred mechanickým poškodením

Materiály by mali byť uskladnené tak, aby boli chránené pred nárazmi, poškodením a opotrebovaním. To môže zahŕňať aj použitie obalov, ochranných fólií alebo paliet.

Dostupnosť

Skladovanie by malo uľahčiť manipuláciu s materiálom. Materiál by mal byť ľahko dostupný na použitie na stavbe.

skladovanie stavebného materiálu

Najvhodnejší spôsob skladovania stavebného materiálu

Pri skladovaní stavebného materiálu je kľúčové vybrať vhodný skladovací priestor, ktorý zabezpečí ochranu materiálov a zároveň umožní efektívne ich uskladnenie a manipuláciu. Jedným z najlepších riešení na skladovanie stavebných materiálov sú plachtové haly. Tieto haly poskytujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi ako dážď, sneh a priame slnečné žiarenie. Sú schopné poskytnúť ochranné prostredie, čo je dôležité pre citlivé materiály, ako sú omietky, farby alebo izolácie. Sú ľahko prenosné a môžu byť rýchlo postavené. Umožňujú efektívne využitie priestoru a môžu byť prispôsobené na rôzne typy materiálov. Okrem toho plachtové haly poskytujú bezpečné prostredie, čím minimalizujú riziko krádeže a vandalizmu.

Ako skladovať vybrané materiály

Murovacie a betónové materiály

Murovacie a betónové materiály by mali byť uskladnené na paletách a dobre stohované, aby nedošlo k ich poškodeniu. Priame slnečné žiarenie či dážď môže materiál poškodiť a preto je vhodné skladovať tehly, tvárnice či betónové výrobky v plachtovej hale.

Omietky, lepidlá a betónové zmesi

Takýto druh materiálu je veľmi citlivý a balený v papierových vreciach s fóliou. Jeho ideálne skladovanie je na suchom a chránenom mieste kde je minimum vlhkosti a slnečného žiarenia. Omietky, lepidlá a betónové zmesi odporúčame skladovať v suchých a uzatvorených priestoroch. Pri skladovaní je tiež dôležité dodržiavať odporúčania výrobcu týkajúce sa teploty a vlhkosti. 

Izolácie a stavebné fólie Uskladnenie sypkého materiálu

Izolácie a stavebné fólie patria medzi citlivé stavebné materiály. Vyžadujú si špeciálne podmienky skladovania pre zachovanie vlastností a funkčnosti. Izolačné materiály, ako sú napríklad polystyrén alebo polyuretánové dosky, by mali byť skladované v suchých a čistých priestoroch, chránené pred vlhkosťou, mechanickým poškodením a priamym slnečným žiarením. Vlhkosť môže výrazne znížiť izolačné vlastnosti týchto materiálov. Stavebné fólie sa odporúčajú skladovať v roliach a chrániť pred UV žiarením.

Skladovanie inštalačného materiálu

Inštalačné materiály, ako napríklad rúry, káble a ventily, by mali byť skladované v suchých a čistých priestoroch. Je dôležité ich chrániť pred prachom a mechanickým poškodením. 

Skladovanie stavebného reziva

Rezivo by malo byť skladované v dobre vetraných priestoroch, chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Dôležité je zabezpečiť, aby bolo rezivo uložené rovnomerne a stabilne.

Ďalšie články