Plechová hala vs. Plachtová hala – V čom je rozdiel?

Môže plechovú halu nahradiť plachtová hala? Výber medzi plechovou a plachtovou halou môže byť zložitým rozhodnutím. Každý z týchto typov má svoje špecifické výhody a nevýhody, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie. V tomto článku sa podrobne pozrieme na rozdiely medzi plechovými a plachtovými halami, ich jedinečné výhody a v čom spočívajú rozdiely. Pomôžeme vám určiť, ktorý typ haly je pre vaše potreby najvhodnejší. Preskúmame aspekty ako je konštrukcia, náklady, životnosť, údržba a flexibilita využitia. Poďme teda zistiť, v čom sú tieto dve možnosti odlišné a ako si vybrať tú správnu halu.

Základné rozdiely medzi plechovou halou a plachtovou halou

Existuje niekoľko kľúčových rozdielov medzi plechovou a plachtovou halou, ktoré môžu ovplyvniť výber vhodného riešenia pre vaše potreby. Medzi hlavné rozdiely patria: 

Cena plachtovej a plechovej haly

Najhlavnejší rozdiel medzi plechovou a plachtovou halou je v cene. Cena plachtovej haly môže byť v niektorých prípadoch až 3x nižšia ako cena plechovej haly. Plachta (technická textília) je omnoho lacnejšia ako plech preto sú náklady na materiál a montáž omnoho nižšie. Plechové haly bývajú drahšie na výstavbu kvôli nákladom na materiál a prácu. 

Údržba

Údržba plechových hál zahŕňa pravidelné kontroly a prípadné opravy poškodených alebo skorodovaných častí. Ich údržba je nákladnejšia a časovo náročnejšia. Údržba plachtových hál je oveľa jednoduchšia. V prípade rozrezania alebo poškodenia steny je časovo aj finančne jednoduchšie zvariť rozrezanú časť plachty ako vymeniť celý diel plechu.

Flexibilita využitia

Plachtové haly sú známe svojou veľmi rýchlou montážou a demontážou. Sú vhodné pre situácie kde je potrebná rýchla a flexibilná stavba. Plachtová hala má životnosť až 20 rokov a preto je takáto investícia veľmi výhodná. Pokiaľ by ste plachtovú halu po 20-tich rokoch vymenili, náklady na novú plachtovú halu a jej výmenu by boli takmer poloničné v porovnaní s nákladmi na plechovú halu. 

Stavebné povolenia na výstavbu haly

Ako je to so stavebnými povoleniami plachtovej a plechovej haly, a ako rýchlo viete začať výstavbu haly? 

Povolenia pre plechové haly 

Plechové haly sa zvyčajne považujú za trvalé stavby, čo znamená, že pre ich výstavbu sa často vybavujú rôzne stavebné povolenia. Tento proces niekedy zahŕňa podrobné stavebné plány, schválenie od architekta, a súhlas rôznych úradov. Plechové haly si, vyžadujú dôkladné statické posúdenie, aby sa zabezpečila ich stabilita a bezpečnosť. Toto posúdenie musí byť často vykonané certifikovaným odborníkom. Proces získavania povolenia pre plechovú halu je časovo a finančne náročnejší na administratívu. Tieto aspekty predĺžia čas potrebný na začatie výstavby.

Povolenie pre plachtové haly 

Plachtové haly sú často považované za dočasné stavby, aj keď stavba plachtovej haly má životnosť až 20 rokov. Pre výstavbu plachtovej haly preto nie je vždy potrebné plnohodnotné stavebné povolenie. V mnohých prípadoch postačuje ohlásenie stavby miestnym úradom. Aj keď plachtové haly nemusia vždy vyžadovať detailné statické posúdenie, je dobré zabezpečiť kontrolu, aby konštrukcia bola bezpečná a schopná odolať miestnym poveternostným podmienkam. Proces schvaľovania pre výstavbu plachtovej haly je rýchlejší a menej zložitý, čo umožňuje rýchlejšie začatie jej používania.

Zhrnutie základných výhod plechovej a plachtovej haly 

Aké sú konkrétne výhody plachtovej vs plechovej haly?

Výhody plachtovej haly

Plachtové vs. plechové haly

 • Nižšie náklady na materiál a montáž a údržbu
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Flexibilita a prispôsobiteľnosť
 • Nižšie nároky na povolenia stavby
 • Jednoduchá údržba
 • Energetická úspornosť

Výhody plechovej haly

 • Trvanlivosť a životnosť
 • Lepšia ochrana pred poveternostnými podmienkami
 • Stabilita
 • Estetika a farebnosť
 • Lepšia požiarna odolnosť

Ďalšie články